12 oktober 2005

Transparantie door nieuwe gedragscode

Aanvullende code

De gedragscode voor PvdA-politici is een aanvulling op de gedragscode voor gemeenteraadsleden zoals die ook in Eindhoven van kracht is. De functies en nevenfuncties van de PvdA-raadsleden waren dan ook al op de gemeentelijke website te vinden. Het geschenkenregister van de gemeenteraad is daar echter niet terug te vinden.

Geschenkenregister

Volgens de gemeentelijke gedragscode moeten geschenken boven de € 50,- bij de griffie van de raad gemeld worden en in het register worden opgenomen. Het register van de PvdA vermeld geschenken al vanaf  € 5,-. Geschenken boven de € 50,- worden door de PvdA überhaupt niet geaccepteerd.

Financiering campagne

Naar aanleiding van recente berichten over de financiering van de verkiezingscampagne van Leefbaar Eindhoven door een bouwbedrijf hecht de PvdA eraan kenbaar te maken dat de partij geen enkele vorm van sponsoring door bedrijven accepteert. De PvdA roept ook andere partijen die aan de verkiezingen in Eindhoven deelnemen volledige openheid te geven over de financiering van hun partij en campagne.