27 januari 2010

Tennissen bij led: ‘bijna net als overdag’

 

Dat paste precies in het straatje van de Eindhovense wethouder Mary Fiers, die bij de openingshan­deling gisteravond zei dat het voor­komen van lichthinder een belang­rijk streven van de gemeente is, net als de beperking van energie­consumptie.

En ook op dat laatste aspect scoort deze ledtechnologie goed, verklaar­de Erik Swennen, de directeur en medeoprichter van LED Expert. „Bij een conventioneel verlicht veld verbruik je 8,8 kilowatt per uur en bij dit ledverlichte veld 5,5 kilowatt per uur. Maar het grote voordeel is ook dat je de verlich­ting uit kunt doen en direct weer aan. Bij conventionele verlichting moet je dan twintig minuten wachten. Daarom blijft op trai­ningsvelden vaak hele avonden de verlichting branden, ook al staat er niemand op het veld. Dat is een enorme verspilling.”

Volgens Verhoeks is er ook een ver­bruikersvoordeel: „ Conventionele lampen moet je gemiddeld na vijf jaar vervangen, maar een ledlamp gaat zo’n 25 jaar mee. Natuurlijk zijn de initiële investeringskosten wel wat groter, maar na zeven à tien jaar verdien je die terug.”

In Eindhoven zullen de komende maanden een hockeyveld en een voetbalveld met ledverlichting wor­den uitgerust. In Eindhoven staan ongeveer duizend verlichtingsmas­ten rond sportvelden; in heel Ne­derland tussen de 65.000 en 70.000. Swennen kan blijven glim­lachen.

Rieks Holtkamp