27 november 2010

‘Tarief stijgt, aanslag daalt’

De waarde van woningen is tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2010 met gemiddeld 3 procent ge­daald, terwijl de waarde van niet-woningen in diezelfde periode met naar schatting 5 procent is gedaald. Voor het belastingjaar 2011 is 1 januari 2010 de peildatum. De gemeente houdt er overigens wel rekening mee dat de gemaakte inschattingen met betrekking tot de herwaardering straks’ enigszins kunnen afwijken van de werkelij­ke cijfers’.

Fractievoorzitter Maarten Houben van oppositiepartij CDA noemt het voorstel van B en W ’de omgekeerde wereld’. „Ik zou zeggen: draai het om. Eérst kijken hoe de woz-waarde uitvalt, en pas daarna eventueel verhogen”, aldus Houben. „Volgens mij is het voorstel bovendien in strijd met het coalitieakkoord, waarin duidelijk is gesteld dat de ozb pas extra wordt verhoogd als een boel andere maat­regelen niet hebben geholpen.”

Wethouder Staf Depla (PvdA, Financiën) bestrijdt dat laatste. „De zaak omdraaien is ook geen optie, omdat we verplicht zijn de tarieven voor volgend jaar nu vast te stellen. Bovendien, de ozb-op­brengst verlágen staat zeker niét in ons akkoord.” Depla noemt de kritiek van het CDA ‘een beetje politiek met een kleine p’. „Ik daag het CDA uit om op betere punten oppositie te voeren.” Het vastrecht voor de afvalstoffenheffing gaat volgend jaar per huishouden met 6 euro omlaag van 155 naar 149 euro. Daarnaast stelt het college voor de volgende tarieven te hanteren: 190 euro voor één­persoonshuishouden (dit jaar 200) euro); 235 euro voor tweepersoons­huishoudens (dit jaar 263); 280 euro voor driepersoonshuishoudens (dit jaar 299) en 320 euro voor meerpersoonshuishoudens ( dit jaar 322).

Ad de Koning