29 maart 2010

Succesvolle PvdA dalurenactie voortgezet.

Uit de groei van het aantal bezoekers (ongeveer 8.800) blijkt dat dit is gelukt. Het zijn  niet alleen meer bezoekers maar veelal ook nieuwe bezoekers. Ook daar was het de PvdA om te doen.

De financiële consequenties zijn gering gebleven. Het college heeft besloten de maatregel te continueren dan wel uit te breiden.

Met name de mogelijkheid om de actie uit te breiden over de gehele week ten behoeve van  specifieke groepen Eindhovenaren spreekt de PvdA aan. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan eindhovenaren welke moeten rond komen van een klein inkomen. Daarbij komt dat op deze manier stimulering van bezoek over alle dagen wordt bewerkstelligd en niet enkel voor de donderdagmiddag. En daar was het PvdA uiteindelijk om te doen: meer bezoekers trekken naar deze accommodaties.

In de zomer zal  duidelijk zijn wat mogelijk is!