9 juli 2010

Subsidiestop bij te hoge salarissen

Vijf instellingen weigerden mee te werken aan het onderzoek: Nova­dic- Kentron, Vluchtelingenwerk, Vrijwillige Hulpdienst , Zelfhulp Netwerk en de VVV. Maar uit het jaarverslag van Novadic bleek dat twee directeuren boven de norm zitten. Twee andere grootverdie­ners zitten bij de GGzE en Zuid­zorg.

Het onderzoek heeft zich ook ge­richt op 18 instellingen waarbij de gemeente (mede) aandeelhouder is. Bij Eindhoven Airport krijgt de directeur een hoger salaris dan de premier van het land. Bij Ergon zat een parttime interimmanager boven de norm. Maar volgens Er­gon- directeur Peter Quik is zijn sa­laris inmiddels omlaag.

Als het aan Depla ligt, moeten in­stellingen die subsidie krijgen of waarbij de gemeente aandeelhou­der is, verplicht worden openheid van zaken over de salariëring te ge­ven.
Verder zullen ze geen nieuwe sub­sidie krijgen zolang ze nog te hoge beloningen betalen.

Corrie de Leeuw