16 oktober 2010

Stad: meer taken met minder geld

Ook op het gebied van armoedebe­strijding moet de stad zes ton inleveren. „Kort gezegd staan er in het regeerakkoord strengere eisen ten aanzien van uitkeringen, waardoor we minder mensen voor een uitkering in aanmerking mogen laten komen”, legt wethouder Staf Depla (PvdA, Financiën) uit. In combinatie met een fikse te verwachten korting op het zogenoemde participatiebudget – waarmee de gemeente reïntegratie- en activeringsprojecten financiert – brengt dat volgens Depla een groot financieel risico met zich mee. „Want dan moeten we een grotere groep mensen aan het werk helpen, terwijl we tegelijkertijd flink worden gekort op het geld daarvoor. Daarmee lopen we dus het risico dat we straks meer uitkeringen moeten gaan betalen dan begroot”, aldus Depla.

Op het gebied van sociale veiligheid levert Eindhoven 1,14 miljoen euro in. „Dan hebben we het over gelden voor preventie, bijvoorbeeld voor woonoverlast.” Een ander gevolg van het nieuwe regeerakkoord is dat Eindhoven 2,5 miljoen euro wordt gekort op het budget voor stedelijke vernieuwing. Volgens Depla zal die bezuiniging ‘stevige gevolgen hebben’ voor de Eindhovense wijkaanpak. Wat dat betreft gaat de stad ook de gevolgen merken van afschaffing van de zogenoemde Vogelaarheffing, bedoeld voor de krachtwijken. Die afschaffing betekent per saldo een flinke achteruitgang voor de Eindhovense woningcorporaties. „We moeten kijken hoe we daar mee omgaan, zeker ook omdat we naar de bewoners van die wijken toe, verplichtingen zijn aangegaan.”

Ad de Koning