17 februari 2009

Sportclubs zijn voor Eindhoven van belang!

Maandag luidden de Eindhovense voetbalclubs de ´noodklok´ in het Eindhovensdagblad  http://www.ed.nl/sport/article4512261.ece De PvdA vindt een gezonde sportverenigingsstructuur in Eindhoven erg belangrijk. Ik maak me dan ook zorgen over dit signaal. In het najaar heb ik nadrukkelijk aandacht voor de sportverenigingen gevraagd bij de wethouder toen de nieuwe sportnota werd besproken. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of het voor sportclubs mogelijk is een OZB compensatiefonds op te richten. Sportclubs geven Eindhovenaren wekelijks de gelegenheid te sporten en met elkaar plezier te maken. Maar de sportclubs leveren ook een belangrijke bijdrage als het gaat om integratie, tegengaan overgewicht, kinderopvang etc.. De sportverenigingen zijn dus op verschillende manieren belangrijke pijlers in onze stad. Daarom zijn ze in deze raadsperiode ondersteund met verbeterde accommodatie, extra kunstgras, tegemoetkoming in energielasten. Daarnaast heb ik mede het initiatief genomen voor de inzet van banenpoolers op sportparken om klussen te doen en de opzet van een ´sportleerbedrijf´ zodat sportclubs ondersteund worden met de inzet van stagiairs. Wanneer nu blijkt dat dit allemaal niet voldoende is moeten we samen kijken hoe we situatie voor de verenigingen kunnen verbeteren. Dat is een verhaal van twee kanten, waarbij beide partijen inzet zullen moeten plegen om de problemen aan te pakken. Zo moeten eventuele fusies, wanneer deze voor de hand liggen en problemen oplossen ook bespreekbaar zijn. De boodschap van de clubs is in ieder geval helder. Wij zullen naar ons beste vermogen de clubs blijven ondersteunen, in het belang van een gezonde verenigingsstructuur in Eindhoven.

Frank Depla
Raadslid PvdA