7 december 2004

Rotterdams spreidingsplan ook voor Eindhoven bekijken

De Eindhovense onderwijssituatie: zwarte scholen zijn scholen met meer dan 50% allochtone kinderen. In Eindhoven voldoen 11 van de 59 scholen aan dit criterium. Daarnaast zitten er op deze scholen vaak autochtone kinderen met onderwijsachterstand.

Daarnaast kent ook Eindhoven het fenomeen van de zg. white flight: autochtone kinderen bezoeken niet de (zwarte) basisschool in hun eigen wijk, maar gaan naar een witte school een eind verderop. In een aantal Eindhovense wijken doet dit zich aantoonbaar voor! Consequentie van deze ontwikkeling is dat op den duur zwarte scholen zwarter en witte scholen witter worden.

Voor de PvdA is er dus wel degelijk aanleiding om serieus naar dit probleem te kijken.Weliswaar ligt de ware oorzaak voor gesegregeerd onderwijs in gesegregeerde wijken, maar zolang we er niet in slagen dat goed op te lossen kunnen andere middelen waardevol zijn om in ieder geval de problematiek aan te pakken. Het Rotterdamse systeem, wellicht ook andere, is in ieder geval het overdenken waard.

Zoals al aangekondigd bij de begrotingsbesprekingen in oktober zal de fractie van de Partij van de Arbeid dit vraagstuk op de politieke agenda zetten.