5 maart 2010

Restzetels brengen nog meer winst

De stemmen op partijen die de kiesdrempel niet halen en de ‘over­gebleven stemmen’ op de andere partijen worden opgeteld. Dat to­taal bepaalt het aantal restzetels. In Eindhoven waren dat er maar liefst acht. En dat gaf de uitslag van woensdag wel een zeer voorlo­pig karakter. Immers: in die uitslag waren de restzetels niet meegeno­men. Daardoor bracht de verde­ling van de restzetels nog heel wat prettige en minder prettige emo­ties teweeg. Vreugde natuurlijk bij D66 en VVD. Maar ook bij de kan­didaten van het Ouderen Appel Eindhoven, die toch nog winst boeken (van twee naar drie).
De andere restzetels gingen naar PvdA ( komt op tien), CDA ( komt op zes), SP ( komt op vier) en GroenLinks ( komt op vier).

Bij twee partijen was de teleurstel­ling groot. CU en Stadspartij Eind­hoven hadden woensdagavond nog hoop op een zetel. Die hoop bleek vergeefs. De CU zat te ver van de kiesdrempel af: totaal 1331 stemmen. De Stadspartij dacht een restzetel te kunnen binnenha­len, omdat er een lijstverbinding was met de andere ‘lokalo’s’ Eind­hoven Nu en Leefbaar Eindhoven. Samen haalden die partijen 4250 stemmen. Dat is op zich wel vol­doende voor twee zetels, maar de lijstverbinding verspeelde het recht op een restzetel, doordat twee van de drie partijen de kies­drempel niet haalden.

Corrie de Leeuw