29 mei 2013

Regionale samenwerking; (weer) terug bij af?

28 juni 2007
Als enige politieke partij besteedde de Partij van de Arbeid bij de behandeling van de Voorjaarsnota aandacht aan de wijze waarop tot nu toe regionale samenwerking bestuurlijk vorm wordt gegeven. In de vorige raadsperiode was het gebrek aan democratisch gehalte van regionale besluitvorming aanleiding om onze fractie terug te trekken uit de regioraad. Deze raadsperiode zijn we weer toegetreden omdat het ernaar uitzag dat de werkwijze zou wijzigen en meer democratischer zou worden. Het coalitieakkoord is hier duidelijk over; de huidige werkwijze binnen het SRE ten aanzien van politieke dossiers is niet acceptabel. Als PvdA fractie hebben we meermaals bijdragen aangeleverd om tot een bevredigende oplossing te komen, maar die oplossing ligt er nog steeds niet. Sterker nog; wij merken dat bij de afgelopen regioraadsvergaderingen zaken door het Dagelijks Bestuur laat geagendeerd worden; dus zonder dat een fatsoenlijke commissiebehandeling heeft plaatsgevonden. Wij merken dat stukken  in toenemende mate zo laat worden aangeleverd dat een inhoudelijke discussie in onze eigen raad of raadscommissies alleen met kunst- en vliegwerk kan worden georganiseerd. Eigenlijk kunnen we alleen maar concluderen dat de situatie met betrekking tot een democratische legitimatie van ons verlengd lokaal bestuur het afgelopen jaar verslechterd in plaats van verbeterd is, en dát, terwijl de PvdA-fractie een jaar geleden al moeite had met de gang van zaken. Vanuit het uitzicht op verbetering hebben wij toen onze bezwaren opzij gezet. Wij hebben het college meegegeven -en we gaan er vanuit dat het college het DB van het SRE hiervan in kennis zal stellen- dat voor de fractie van de PvdA de grens zo onderhand bereikt is. Wij willen op korte termijn verbeteringen merken: dus stukken op tijd én een basis voor een structurele verandering in de manier van werken. Eind dit jaar maken wij de balans op: wij gaan er vanuit dat het college er alles aan zal doen om er voor te zorgen dat het slechte gevoel wat wij op dit moment hebben tegen die tijd verdwenen zijn.
 
Paul van Liempd
Vice-fractievoorzitter