12 mei 2007

Referendum ???

altBinnen twee dagen na het aangekondigde vertrek van de burgemeester wordt het lokale politieke nieuws beheerst door een nieuwe kwestie: komt er wel/niet een burgemeestersreferendum bij de benoemingsprocedure van een nieuwe burgemeester? Wie het Eindhovens Dagblad van 10 en 11 mei gelezen heeft zou daaruit af kunnen leiden dat de PvdA afziet van een  burgemeestersreferendum. De commentator in het ED van 11 mei meent te weten dat de PvdA binnen vier jaar van standpunt is veranderd en dicht onze fractie koudwatervrees toe. Hij gaat nog even door met te schrijven dat deze weigerachtige houding getuigt van niet veel vertrouwen in de Eindhovense bevolking. Met grote verbazing heb ik van deze teksten kennis genomen. Het enige wat ik als fractievoorzitter geantwoord heb op de vraag of de PvdA, zoals 4 jaar geleden, voor een referendum zal zijn, is het volgende: “Dat is niet vanzelfsprekend want er zijn  omstandigheden veranderd. Landelijk is de situatie veranderd, waardoor de landelijke PvdA-lijn is veranderd. Daarnaast bestaat onze fractie grotendeels uit mensen die voor het eerst in de raad zitten”. Hiermee heb ik niet de indruk dat ik moeilijk doe, naar een ‘nee’ neig of een weigerachtige houding inneem, zoals bedoeld commentaar meent te moeten schrijven. Ik wil de discussie opnieuw voeren daar waar hij thuishoort: binnen de fractie (bij terugkomst van reces). Over de voors en tegens zijn we de afgelopen dagen uitvoerig geïnformeerd. Inwoners van Eindhoven mogen rekenen op een zorgvuldige afweging.

Gaby van den Biggelaar
fractievoorzitter