10 januari 2010

Afwijzing subsidieaanvragen vrijwilligersorganisaties

De Partij van de Arbeid kan deze afwijzingen niet rijmen met onze grote waardering voor de vrijwilligers en het belang van hun activiteiten. Daarnaast vinden wij dat de gemeente, in het kader van betere dienstverlening, op een meer pro-actieve manier moeite zou moeten doen om betreffende organisaties te steunen bij het doen van een juiste en volledige aanvraag.

 

De Partij van de Arbeid heeft het college gevraagd op korte termijn alle afwijzingen van subsidieaanvragen van vrijwilligersorganisaties voor 2010 te herzien. Daarnaast wil de PvdA dat in de toekomst deze organisaties pro-actief benaderd worden en geholpen worden bij het doen van een subsidieaanvraag.

Raadsvragen Subsidieaanvraag vrijwilligersorganisaties