9 september 2005

PVDebAt over integratie 9 september 2005

De Partij van de Arbeid Eindhoven organiseert op maandag 12 september een debat over integratie en integratiebeleid. Het debat vindt plaats in zalencentrum ‘De Ambassadeur’ en begint om 20:00 uur. Het debat wordt geleid door Farin Ramdjan. Tijdens het debat, wat in Lagerhuis-vorm zal worden gehouden, wordt aan het publiek een aantal ‘tegen-stellingen’ voorgelegd waarop de aanwezigen gevraagd wordt te reageren.

De stellingen zijn opgebouwd rond de thema’s Sociale integratie en Onderwijs. Hierbij komen hete hangijzers als gedwongen spreiding, witte en zwarte scholen, participatie van allochtonen en de rol van zelforganisaties aan de orde. De reacties uit het publiek worden dor de Partij van de Arbeid meegenomen als input voor haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006. De PvdA nodigt alle belangstellenden uit om aan het debat deel te nemen.