4 mei 2005

PVDebAt: Modern oud worden

Ouderenzorg, die nu vooral binnen instellingen gegeven wordt, moet omgevormd worden naar zorg door de samenleving. Deze