29 mei 2013

PvdA zet Veiligheid op politieke agenda

2november 2007
Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft de Partij van de Arbeid een krachtig pleidooi gehouden om de criminaliteit en onveiligheid in onze stad harder aan te pakken (Zie bijlage). In een sociale stad kunnen mensen zich thuis voelen. Om dat te bereiken is veiligheid essentieel. “Het legt de basis voor heel veel andere zaken. Een winkelier kan pas goed zaken doen als hij in een veilige winkelstraat zit. Je kunt alleen leuk uitgaan als het veilig is op het Stratumseind. U kunt toch met goed fatsoen aan bewoners van krachtwijken niet vragen verantwoordelijkheid te nemen voor de sociale samenhang in hun wijk als de gemeente niet in staat is essentiële veiligheid te garanderen?”
In gesprekken met professionals en vrijwilligers had de PvdA signalen gekregen dat het met veiligheid nog steeds niet goed zit in onze stad. Tegelijkertijd constateerden we dat er in de Begroting voor 2008 geen extra middelen voor uitgetrokken waren. Die signalen wezen erop dat in een aantal stadsdelen overlast door jongeren toeneemt. Het mag en kan niet zo zijn dat goedbedoelde initiatieven van burgers moeten stoppen (ik verwijs naar een situatie die zich onlangs voordeed in Woensel-zuid) omdat er een paar rotjong de boel dwarszitten! Zij zijn niet de baas in onze stad! Andere berichten waren dat bepaalde groepen jongeren, met name van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst oververtegenwoordigd zijn waar het gaat om geweldsdelicten, (wij horen een percentage van ruim 60%!),  en dat het hierbij vaak gaat om recidive. Dat zou betekenen dat een relatief beperkte groep zorgt voor een groot aandeel in deze delicten. Dat vraagt om een harde aanpak van hen die voor geen enkele reden vatbaar zijn!
De PvdA heeft bewondering voor de professionals en vrijwilligers die elke dag hun best doen om de stad leefbaar te houden. Maar zij ervaren een tekort aan middelen en voorzieningen. De Partij van de Arbeid realiseert zich ter dege dat we er met alleen handhaving en straffen er niet zijn. Natuurlijk, wie niet horen wil moet maar voelen. We kunnen echter enorm veel tijd, geld én  ergernis besparen door in te zetten op preventie. Ontsporing kost vele malen meer! Tempo is geboden. Wij willen ruim voor de behandeling van de Voorjaarsnota (waarbij we nieuwe financiële keuzes maken) een actuele misdaadanalyse en Plan van Aanpak van het college ontvangen, op basis waarvan we als gemeenteraad verantwoorde financiële keuzes kunnen maken met betrekking tot  versterking van het veiligheidsbeleid. Zodat Eindhoven zich in de toekomst óók kan profileren als veilige stad!

Gaby van den Biggelaar
fractievoorzitter