28 februari 2006

PvdA wil regionale subsidie gehandicaptensport

 

Huidige subsidies beperkt

Aanleiding voor het initiatief zijn de vele problemen die gehandicapten-sportverenigingen in de regio hebben om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke subsidie. In veel gemeenten is aan zo’n subsidie de voorwaarde gesteld dat de leden woonachtig moeten zijn in de gemeente waar de sportvereniging gevestigd is.

Aangepaste sporten uiten de boot

Sportverenigingen die zich richten op de gehandicapte sporters zijn echter vaak regionaal opgezet. Binnen de grenzen van één gemeente zijn zelden voldoende sporters te vinden met een handicap die een bepaalde sport op gelijkwaardig niveau kunnen uitoefenen. De leden komen daarom vaak uit een groter gebied, waardoor het niet mogelijk is gemeentelijke subsidies of andere ondersteuning aan te vragen.

Onrechtvaardig

“En dat is onrechtvaardig” volgens Andries Mulder, lijsttrekker van de PvdA in Nuenen en één van de initiatiefnemers van het plan. “Juist gehandicapte sporters worden voor hogere kosten gesteld als zij willen gaan sporten. Niet alleen vanwege het vervoer over langere afstanden, maar ook voor de aanschaf van aangepaste sportmaterialen.”

Regels maken problemen

Veel sportverenigingen voor aangepaste sporten zijn daardoor niet in staat het door hun gewenste aanbod in stand te houden. Paul van Liempd, sportwoordvoerder voor de PvdA in Eindhoven: “Het is te gek voor woorden dat tal van gehandicaptensportverenigingen in onze regio in de problemen komen doordat hun problematiek officieel op geen enkel bordje te leggen is.”

Gezamelijk inititatief

Daarom bespraken de Mulder en Van Liempd hun idee voor een regionaal fonds met de andere PvdA-afdelingen in het SRE-gebied. Van Liempd:  “Voor vrijwel alle afdelingen was de problematiek herkenbaar. Het resultaat is nu dat we in veertien gemeenten het initiatief gaan nemen om tot een fonds op SRE-niveau te komen.”

De kracht van boven-lokaal

“Uit dit initiatief blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is om als lokale fractie ook bovenlokaal te kunnen opereren.” zegt Mulder. “Door samen te werken met andere PvdA-afdelingen, kunnen we een grotere vuist maken voor onze gehandicapte sporters als dat we in ons eentje zouden kunnen.”

14 afdelingen

Aan het initiatief doen de PvdA-fracties uit Bladel, Cranendonck, Deurne, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Valkenswaard, Veldhoven en  Waalre mee.