25 januari 2006

PvdA wil kwaliteitshandvest gemeente Eindhoven

 

Een eerder voorstel van de sociaal-democraten in 2002 werd weliswaar door de raad overgenomen, maar door het college tot op heden niet uitgevoerd. De resultaten van het rekenkameronderzoek tonen volgens de PvdA aan dat een kwaliteitshandvest keihard nodig is. In een kwaliteitshandvest leggen gemeentelijke diensten vast welke kwaliteitsnormen zij zichzelf opleggen. Dit kan gaan over wachttijden, reactietijden of de wijze waarop met klachten wordt omgegaan. Vervolgens dienen de diensten publiek te rapporteren over de resultaten die zij hierop halen en stellen verbeterplannen op.

Ruim een kwart van Nederlandse gemeenten heeft al een kwaliteitshandvest. Het rijk gaat er vanuit dat in 2008 alle gemeenten een kwaliteitshandvest zullen hebben. De PvdA verwacht ruime steun voor haar voorstel. Het idee haalde in 2002 maar een nipte meerderheid. Gezien de resultaten van het rekenkameronderzoek rekenen de sociaal-democraten nu op bredere steun. Daarnaast wil de PvdA het idee nu verankeren in een raadsbesluit zodat het college het niet, zoals in 2002, naast zich neer kan leggen.