22 november 2008

PvdA verspreidt stadskrant voor Eindhoven

Wij kregen diverse signalen dat het in sommige wijken en buurten uit de hand liep met overlast en geweld door bepaalde groepen jongeren en dat hiertegen beter en sneller opgetreden moest worden. Verder is op de voorpagina plaats ingeruimd voor het dossier over Eindhoven Airport. Een dossier met uitgesproken en uiteenlopende meningen, waarbij de PvdA probeert, onder meer door inzet van wethouder Mary Fiers,  tot een zorgvuldige afweging te komen tussen (selectieve) groei van de luchthaven en andere belangen, zoals het milieu en de positie van omwonenden. De middenpagina’s laten een selectie zien van onderwerpen waarin de PvdA concrete resultaten heeft geboekt. Het geeft de lezer overigens een aardig beeld van waar de gemeenteraad zich zoal mee bezig houdt. De achterpagina geeft een overzicht van een aantal initiatieven die de PvdA-fractie buiten de vaste vergaderuren ondernomen heeft. Er wordt echt niet alleen vergaderd. Onze fractie wil zoveel mogelijk in de stad zijn, om signalen op te pikken en die dan weer op de politieke agenda te plaatsen. Voorbeelden daarvan zijn activiteiten om kleine winkelstrips in kwetsbare wijken nieuw leven in te blazen, een initiatief voor huisvesting van oudere migranten, de organisatie van een informatiebijeenkomst voor ouders over segregatie in het onderwijs, een onderzoek naar de mogelijkheden voor invoering van de tram enzovoorts.

Mocht u na het lezen van de PvdA Stadskrant Eindhoven vragen of opmerkingen hebben dan horen wij die graag! Daarvoor kunt u ons email adres gebruiken: fractie@pvda-eindhoven.nl of schrijven naar PvdA afdeling Eindhoven, Postbus 190, 5600 AD Eindhoven. Dezelfde adressen kunt u gebruiken als de PvdA Stadskrant Eindhoven gemist heeft en alsnog een exemplaar wilt ontvangen.