4 oktober 2004

PvdA: uitgangspunten 18 septemberplein overeind

Ook houd de PvdA vast aan de noodzaak van een grote ondergrondse fietsenstalling.

Tijdens de hoorzitting hebben ongeveer 20 insprekers hun mening gegeven over het voorlopig ontwerp voor het 18 septemberplein en de gang van zaken bij het hele planproces. Veel belanghebbenden zijn van mening dat er onvoldoende naar hun mening / inbreng geluisterd is gedurende de planvorming.

Na afloop van de hoorcommissie zei PvdA-raadslid Petra van Kessel