29 mei 2013

PvdA presenteert alternatief SRE

15 september 2006
20060915.jpgVrijdag 15 september heeft de PvdA Eindhoven haar alternatieve plan voor de herinrichting van het regionaal bestuur gepresenteerd. Het plan is een pakket van compromis-voorstellen.
Tijdens de commissievergadering van de commissie Bestuurlijke en Economische Zaken op 21 augustus heeft de Partij van de Arbeid aangekondigd een alternatief te zullen bieden voor de voorstel van het Dagelijks Bestuur van het SRE over de werkwijze en organisatie het regionaal bestuur, nadat het voorstel van het Dagelijks Bestuur met de grootst mogelijke meerderheid door de commissie werd afgewezen.

Voorkomen impasse
De PvdA heeft deze verantwoordelijkheid genomen,  gezien het belang wat wij hechten aan het voorkomen van een dreigende impasse en het belang wat wij hechten aan een  goed en werkbaar regionaal bestuur.

Pakket aan compromissen
Het voorstel is in die zin geen PvdA-verhaal, maar een all-inclusive pakket aan compromissen, met als uitgangspunt  het maximaal haalbare. Het voorstel is gebaseerd op jarenlang luisteren naar discussies die in tal van gremia over een democratischer bestuursstructuur voor het SRE gevoerd zijn.

Samenvatting
Invoering stempunten per gemeente Wij stellen voor om het bij stemming in de regioraad een systematiek te hanteren waarbij ieder gemeente een aantal stempunten krijgt. Het aantal stempunten van een afzonderlijke gemeente  is een afgeleide van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen

Gewogen inzet van stempunten
De stempunten kunnen door de gemeentelijke afvaardiging worden ingezet vóór of tegen een voorstel. Wanneer een minderheid in een lokale raad dit wenst, moet de afvaardiging de punten gewogen inzetten, ingevolge de stemverhouding vóór en tegen het voorstel in de lokale raad. Iedere gemeente bepaalt –binnen gegeven grenzen- hoe groot de minderheid moet zijn om een gewogen inzet van stempunten te bewerkstelligen. Iedere gemeente twee afgevaardigden
De gemeentelijke afvaardiging bestaat voor alle gemeenten uit twee afgevaardigden, waarvan er minimaal één gemeenteraadslid is.

Ruimte voor afgevaardigden
Iedere gemeente kan tot maximaal 25% van de stempunten die zij heeft in te zetten, reserveren als onderhandelingsruimte voor haar afvaardiging. Natuurlijk zal de afvaardiging zich over de inzet van deze ruimte moeten verantwoorden. Verankering afspraken in lokale verordening
Per gemeente komt er een lokale verordening waarin geregeld is wat de spelregels zijn ten aanzien van het bewerkstelligen van een gewogen inzet van stempunten, de ruimte voor de afvaardiging en de verantwoording. Hiervoor zal een modelverordening worden opgesteld waarin gemeentes binnen een gestelde bandbreedte hun eigen lokale invulling kunnen geven aan de wijze waarop men haar inbreng bij de regioraad wil regelen.

Volledige plan downloaden
Het volledige plan, en de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad van Eindhoven kunt u middels onderstaande link downloaden (PDF, 435 kb).