29 mei 2013

PvdA: meer geld voor leefbaarheid, voor groen en bereikbaarheid in beg

31 oktober 2008
Deze weken bespreekt de gemeenteraad de begroting voor 2009. In deze begroting wordt extra geld uitgetrokken voor integrale wijkvernieuwing en krachtwijken, voor meer groen en voor verbeteringen op het gebied van verkeer. Met dit geld willen we de leefbaarheid in wijkvernieuwingsgebieden vergroten en in de Krachtwijken de sociaal-economische situatie van bewoners verbeteren. Eindhoven is een groene stad en dat willen we graag zo houden en waar nodig verbeteren. Er zal gewerkt worden aan het onderhoud van grote parken, en de inrichting van de omgeving rond enkele riviertjes zoals de Gender, Ekkersrijt en de Dommel. Met de extra middelen voor verkeer willen we de doorstroming in de stad verbeteren, door bijvoorbeeld ongelijkvloerse kruisingen op de rondweg en het realiseren van een groene golf. Verder willen we het comfort van fietsers en voetgangers bevorderen. En niet te vergeten de verbeteringen in het Openbaar Vervoer: gratis voor doelgroepen en meer lijnen. Als grootste coalitiepartij ziet de Partij van de Arbeid hiermee een aantal belangrijke ambities uit het coalitieaccoord tot uitvoering komen en daar zijn we natuurlijk erg tevreden mee. Minder tevreden is de PvdA met de voorgestelde bezuinigingen op de Eindhovense sportraad, op KNAP-activiteiten (naschoolse activiteiten voor kinderen in achterstandssituaties) en op de Taalwerkplaats. De PvdA-fractie wil daarnaast extra financiële middelen voor School23. Zonder deze extra middelen houdt School23 te bestaan, waardoor onderwijs aan en opvang en intensieve begeleiding van risicojongeren dreigt te verdwijnen. (elders op deze site meer daarover)