15 maart 2006

PvdA maakt informatieopdracht

 

Deze wensen zijn:

  • De wens om recht doen aan de verkiezingsuitslag
  • De wens om te komen tot een sterk en stabiel stadsbestuur
  • De wens om dit bereiken via een transparant proces

Opdrachtformulering

Op basis van deze wensen is de fractie tot de volgende opdracht aan de informateur gekomen:
Verken de inhoudelijke mogelijkheden en onmogelijkheden voor de vorming van een coalitie die kan bogen op een brede steun in de gemeenteraad recht doet aan de verkiezingsuitslag en dus bij voorkeur(tenminste) bestaat uit de 2 grote winnende partijen: PvdA en SP. Maak een analyse van bestuurlijke kracht van mogelijke coalitiepartijen en betrek dit in het advies over de samenstelling van de coalitie. Maak een analyse van de financiële beleidsruimte van dit moment en betrek daarbij mogelijke risicodossiers. Beschrijf een tijdspad met activiteitenplanning voor het gehele proces wat dient te leiden tot de vorming van een nieuw college.

Resultaat

Het onderzoek van de informateur dient te leiden tot een rapportage waarin is opgenomen:

  • Een advies over de samenstelling van de coalitie
  • Een analyse van de financiële beleidsruimte en financiële risico’s
  • Een tijdspad en werkschema voor verdere collegeonderhandelingen
  • De rapportage dient een basis te zijn voor verdere collegeonderhandelingen.
  • De rapportage dient geschikt te zijn voor openbaarheid