29 mei 2013

PvdA-inzet levert succes op voor Slingertouw

1 december 2006
altEen meerderheid van de raadscommissie wonen en ruimte heeft afgelopen, dinsdag 28 november,  ingestemd met een nieuwe locatie voor basisschool ’t Slingertouw in Meerhoven. Daarmee zijn de inspanningen van de PvdA, om met een zorgvuldige procedure en in overleg met belanghebbenden te komen tot  een oplossing voor het ruimtegebrek voor deze school, uiteindelijk succesvol geweest. In februari 2006 nam de PvdA het initiatief om een locatiekeuze van het vorige college ter discussie te stellen. De PvdA nam vervolgens het initiatief voor een hoorzitting. Veel belanghebbenden, waaronder bewoners, ouders van leerlingen en schoolleiding van beide basisscholen zetten uiteen waarom in hun ogen de gekozen locatie niet geschikt was voor bedoelde dependance. Er bleek geen enkel draagvlak daarvoor te bestaan. Het college nam het besluit terug en is in overleg gegaan met belanghebbenden. Onderwerp van dit overleg was niet alleen de locatiekeuze, maar ook de vraag of er een dependance moest komen of volledige nieuwbouw. Uiteindelijk is voor de laatste optie gekozen, op een locatie die bij de vergrote meerderheid van de belanghebbenden op instemming kon rekenen. Voor fractievoorzitter Gaby vd Biggelaar, destijds initiatiefnemer,  een bewijs dat de gemeente in goed overleg met bewoners veel kan bereiken. “Wij hebben zelf even over de keuze voor een unilocatie moeten nadenken, maar uiteindelijk heeft de kwaliteit van het onderwijs voor ons de doorslag gegeven”.