4 maart 2010

PvdA grootste in Eindhoven

 

Hardere klappen vielen bij de twee andere coalitiepartijen. Het CDA valt terug van zeven naar vijf. „ Ik baal als een stekker”, gaf lijsttrekker Maarten Houben ui­ting aan zijn teleurstelling. Ook bij de SP, die de afgelopen jaren ook meeregeerde in Eindhoven, waren de druiven zuur. De fractie wordt gehalveerd: van zes naar drie. „ De landelijke trend is schuldig aan de­ze nederlaag”, vond SP- lijsttrekker Ans Heesterbeek.

Een hele andere stemming hing in het kamp van D66. Dat werd de grote winnaar. De oppositiepartij van Mary-Ann Schreurs presteerde in Eindhoven nog beter dan het landelijk gemiddeld. D66 gaat van één naar vijf raadsleden. „ Ik word wethouder van innovatie!”, riep Schreurs in de euforie. Zij was in een eerdere periode al eens wet­houder.

Bij het ter perse gaan van deze krant was het lot van de Stadspar­tij en de ChristenUnie en Eindho­ven Nu nzeker. Er waren vannacht rond half twee nog acht restzetels te verdelen. Eindhoven Nu haalde te weinig stemmen om terug te ke­ren in de raad. De VVD houdt (mi­nimaal) zes zetels.

Rudy Reker van de LPF was dik te­vreden. Hij krijgt gezelschap van een partijgenoot in de raad. „Ik ben meer dan tevreden met een verdubbeling”, aldus Reker. Trots op Nederland is een nieuwkomer in de raad. Het OuderenAppèl blijft op twee zetels staan. Leef­baar Eindhoven, in 2002 nog de grote sensatie met negen zetels, kalft verder af. De partij gaat van drie naar één zetel. „ Desastreus”, vond lijsttrekker Kees Rijnders. De Partij van de Toekomst van Johan Vlemmix redde het niet.