28 oktober 2004

PvdA eist informatie over begrotingswijziging

De PvdA heeft van het college geeist dit alsnog te doen.

Als de berichtgeving in het Eindhovens Dagblad klopt, zou het college niet van plan zijn om dit uiterlijk aanstaande maandag te doen.

Voor de PvdA-fractie is deze situatie onacceptabel. Het kan niet zo zijn dat coalitie-partijen bijna een week eerder op de hoogte gebracht worden van ingrijpende wijzigingen in een zo belangrijk raadsvoorstel dan de rest van de gemeenteraad.

De PvdA-fractie vindt deze informatie op dit moment (wetende dat deze beschikbaar is) onontbeerlijk voor de uitoefening van onze taak als volksvertegenwoordiger. In dit kader wijst de PvdA het college op hun verantwoordelijkheid ingevolge artikel 169 lid 2 van de Gemeentewet. Hierin is de informatieplicht van het college aan de raad geregeld.

De PvdA heeft er inmiddels bij het college met klem op aangedrongen om per ommegaande ook de oppositie-fracties te voorzien van alle informatie aangaande de wijzigingsvoorstellen op de concept-begroting.