9 juni 2009

PvdA Eindhoven lanceert ‘Stimuleringsplan Zonneboilers’

Op vrijdag 29 mei 2009 hebben op de Markt in Eindhoven Frank Depla en Arnold Raaijmakers het ‘Stimuleringsplan Zonneboilers’ aangeboden aan PvdA kandidaat voor het Europees Parlement Judith Merkies en wethouder Erik van Merriënboer.Deze tijd vraagt om actieve overheidsstimulering van de economie. Naast een positief effect op de economie is het goed als de te nemen maatregelen ook positieve neveneffecten hebben. Denk hierbij aan ondersteuning van ‘duurzame’ doelstellingen, alsmede het creëren van arbeid- en stageplaatsen. De PvdA Eindhoven komt met een plan waarmee met beperkte gemeentelijk financiële steun en samenwerking tussen vier partijen op grote schaal zonneboilers geïnstalleerd kunnen worden. Met een investering van minder dan € 300,- per zonneboilersysteem en gebruikmakend van reeds bestaande financieringsregelingen kan de gemeente de slogan ‘Eindhoven zonneboilerstad’ nieuw leven inblazen. Per woning wordt jaarlijks 175 m³ gas bespaard en twee mandagen aan arbeid dan wel stageplaatsen gecreëerd. Dit alles zonder dat de lasten voor de bewoner omhooggaan. Na 10 jaar, als het systeem volledig afbetaald is, is de besparing op gas zelfs een 100% financieel voordeel voor de bewoner. In totaal leveren 1.000 geïnstalleerde zonneboilers jaarlijks een besparing aan gas op van 175.000 m³ en een CO2-reductie van 314.000 kg. Tevens wordt 8 manjaren aan werk en/of stageplaatsen gecreëerd.Het plan is concreet en de vraag aan de gemeente is om de regie te nemen en snel met de woningbouwcorporaties, de opleidingsinstituten en het bedrijfsleven (leverancier van de zonneboilers) aan tafel te gaan zitten. Een snelle en goede coproductie leidt tot een duurzame stimulering van de lokale economie, stageplaatsen dan wel werkgelegenheid, verduurzaming van het woongenot en een bijdrage aan de CO2 doelstellingen. En dit alles voor minder dan € 300,- per zonneboiler!

Frank Depla
Eric Cols
Arnold Raaijmakers