29 mei 2013

PvdA de straat op voor buurtschool

7 januari 2008
altAfgelopen zaterdag ging de PvdA Eindhoven de straat op in de strijd tegen segregatie op scholen. Onder het motto: de beste school voor uw kind is de buurtschool probeert de partij buurtgenoten te enthousiasmeren zich aan te melden voor de school in de eigen wijk.  Inzet is om  de zwart-witte scholenproblematiek tegen te gaan. Het fenomeen dat ouders van autochtone kinderen hun kroost niet op de buurtschool doen omdat die ‘te zwart’ is, speelt in alle grote steden. In Eindhoven zijn er zo’n vijftien scholen waar ruim de helft van de leerlingen van allochtone afkomst is. Dit werkt vaak afschrikkend voor de autochtone buurtbewoner, waardoor zij er voor kiezen om naar een school verderop te gaan. Met het gevolg vaak dat de ene school te maken krijgt met leegstand, terwijl de andere school lokalen bij  moet bouwen. In den lande is gebleken dat een ouderinitiatief een zeer afdoende middel is tegen segregatie. Ouders verenigen zich en melden zich groepsgewijs aan op een school in de buurt, omdat ze de grote voordelen van een buurtschool inzien.  Op deze manier wordt een school langzaamaan ‘gemengd en verdwijnt het wederzijds gevoel van wantrouwen bij de oudergroepen. De PvdA gaat een dergelijk ouderinitiatief initiëren in Doornakkers rondom de basisschool De Driesprong. Ondanks het prachtige nieuwe spilcentrum dat daar gebouwd is, heeft deze school te maken met een teruglopend leerlingenaantal. Op 16 januari wordt er een informatie-bijeenkomst georganiseerd op de basisschool de Driesprong aan het Tafelbergplein, aanvang 19.30 uur. Deskundigen uit Rotterdam zullen vertellen over hun ervaringen, er zal een film worden vertoond en er kunnen vragen worden gesteld. In de hele wijk zijn de afgelopen week huis-aan-huis uitnodigingen voor deze avond bezorgd. Daarnaast zal een grote groep vrijwilligers op verschillende dagen aanbellen in de wijk om de mensen nog eens persoonlijk uit te nodigen. Afgelopen zaterdag gingen er zo’n 15 vrijwilligers de straat op.