3 april 2004

PvdA Aktie: betaalbare bewaakte fietsenstallingen!

Het Eindhovense college van B&W lijkt vooralsnog niet overtuigd van deze noodzaak. Sterker nog: onlangs presenteerde het college een plan om de tarieven van de fietsenstallingen kostendekkend te maken, hetgeen op een aanzienlijke verhoging van de huidige stallingsprijs neerkomt.

Raadslid Mary Fiers van de PvdA snapt hier niks van: “Het college zou beter moeten weten. Ze weten dat de extra politie-inzet niet tot vermindering van het aantal diefstallen heeft geleid. Daarnaast kennen ze de voorbeelden uit Nijmegen, waar gratis bewaakte fietsenstallingen wel tot een enorm afname van het aantal fietsendiefstallen hebben geleid. In plaats van het beleid d