10 juni 2009

Programmacommissie van start

De commissie die verantwoordelijk is voor de samenstelling van het verkiezingsprogramma 2010 is begonnen met haar werkzaamheden.

De programmacommissie onder voorzitterschap van Ab Oosting is gestart met haar werkzaamheden. Leden van de commissie zijn: Arnold Raaijmakers, Fausto Arce, Marco Swart, Ignace Kayen, Mieke Verhees, Jacqueline Vriens, Jack Tinnemans en Stephen Goth. Doelstelling is om op 1 oktober het verkiezingsprogramma klaar te hebben. Op 15 juli zal er een ledenvergadering georganiseerd worden waarop leden onderwerpen kunnen aandragen.