15 juli 2009

Prioriteiten in Integraal Veiligheids Plan

Bestrijding van de meer zware, georganiseerde criminaliteit moet gecontinueerd worden. De PvdA verwacht van het college dat het Integraal Veiligheidsplan, waarin concrete acties en doelstellingen worden opgenomen om daadwerkelijk de veiligheid in onze stad te verbeteren, snel op tafel ligt. We hebben intussen voldoende rapporten en analyses, aan de slag ermee!