27 augustus 2009

Pop Heisa : Falend management en bestuur

Grote vraag is dan natuurlijk hoelang die verliezen nog blijven duren en of ze later weer ingelopen kunnen worden. De vooruitzichten zijn bepaald niet ongunstig maar vereisen wel een beter (financieel) management, en daarvoor zou een nieuw ondernemingsplan en een nieuwe, sluitende meerjarenbegroting moeten worden opgesteld.

Dat ondernemingsplan hebben we deze week gekregen en dat was zwaar onvoldoende. Wij delen op dat punt de mening van het college.
Los daarvan was er al een flinke stapel informatie beschikbaar voor raadsleden. Bijvoorbeeld: het jaarverslag 2008 van Pop Ei, het Financieel rapport