29 september 2010

Politiek wil Plaza redden voor Strijp S

Dat bleek gisteravond in de verga­dering van de Eindhovense com­missie Maatschappij en Cultuur.

De bijna negen ton voor Plaza Fu­tura staat op de raadsagenda voor dinsdag 5 oktober. Er zal dan nog wel flink gedebatteerd worden over garanties en randvoorwaar­den. Maar gisteravond bleek al wel dat VVD, LPF, D66, PvdA en Trots op Nederland sowieso akkoord gaan. GroenLinks, CDA en Leef­baar Eindhoven waren positief.

De SP en het Ouderen Appèl had­den nog de meeste bezwaren. Maar die hebben samen in de ge­meenteraad veel te weinig zetels om een spaak in het wiel te kun­nen steken. Het was vooral het betoog van cul­tuur- wethouder Schreurs dat de stemming ten gunste van Plaza beïnvloedde. Dat wil zeggen: ten gunste van de vestiging van een filmhuis en een theaterpodium op Strijp S. Want zoveel maakte de wethouder wel duidelijk: de 11 mil­joen euro die de gemeente gaat be­talen voor de nieuwbouw op Strijp S, zijn niet speciaal voor de instelling Plaza Futura, maar voor de functie die Plaza Futura heeft. Met andere woorden: mocht Plaza voor die tijd (of later) alsnog fail­liet gaan, dan komt er een andere – door de gemeente gesubsidieer­de instelling – die film en theater gaat programmeren in dit gebouw op Strijp S.

Over de cultuurplannen op Strijp S – waarvan Plaza dus onderdeel is – wordt de gemeenteraad in de­cember geïnformeerd. Dat zegde wethouder Schreurs toe.
In december komt er ook een visie van het college op de toekomst van het huidige Plaza- gebouw. Bo­vendien ligt er dan ook een plan voor hoe de gemeente wil omgaan met het cultureel vastgoed in de stad.

Corrie de Leeuw