19 mei 2010

POLITIEK Rozendaal waarnemend voorzitter

Tijdens de raadvergadering wer­den ook twee van de drie nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Het zijn Toon Meulensteen voor de PvdA en Marion de Rooij-Driessen voor D66. Het derde nieuwe raadslid voor de VVD, Etiënne Thewissen, wordt later geïnstalleerd omdat hij op dit moment in het buitenland verblijft.
De drie nieuwe raadsleden nemen de plaats in van Mary Fiers, Mary-Ann Schreurs en Joost Helms, die inmiddels als wethouders aan de slag zijn gegaan De leden van het college van B en W zijn ook voorgedragen en (her)benoemd als vertegenwoordigers van de gemeente in diverse regionale besturen. Zo is PvdA-wethouder Staf Depla voortaan onder meer lid van het bestuur van de Agglomeratie Industriepark Ekkersrijt en bestuurslid van Cure.

Ad de Koning