1 maart 2010

Politiek moet concurreren met bier-aanbieding

 

De belangstelling leek overweldi­gend, maar dat kwam meer door de speciale Bavaria-aanbieding: twee kratjes voor twaalf euro en de gratis erwtensoep. De winkel is van dezelfde onderne­mer die in Aalst met een sjoelbak­kentoernooi open mocht. Naast hem zat zijn C1000-concurrent die wekelijks een boete van 5000 euro betaalt terwijl zijn overbuur­man open mag zijn. Gratis!

Totaal van de gekke, vonden de po­litici. Volgens Merrienboer lag de schuld bij ‘Den Haag’ dat onbegrij­pelijke wetten vastgesteld die dan door gemeenten moeten worden uitgevoerd. Den Haag moet het ook oplossen, vond iedereen en als ze dat niet snel doet, dan moet Eindhoven het zelf maar doen.

Desnoods tegen de regels in. Al­leen hoe? Volgens de VVD moet de winke­lier zelf weten wanneer hij open is. Geen regels. Het CDA stond he­lemaal aan de andere kant: wel re­gels en alles dicht. De PvdA waar­schuwde voor rechtszekerheid van personeel. Dat zeiden ze allemaal aan het begin, en ook weer aan het einde van het debat. De discus­sie zelf was een herhaling van zet­ten en schuiven met de Zwarte Piet. Want ook de ondernemers bleken verdeeld. ‘ We gaan het op­lossen’, beloofde iedereen. Maar hoe, dat blijft de vraag.

Max Steenberghe