2 februari 2010

Plasterk: hoed af voor ‘vechtmeiden’

Wouter Bos was wegens ziekte ver­hinderd. Hij werd vervangen door minister Ronald Plasterk. Verder was ook minister Guusje ter Horst aanwezig. Voordat het drietal en de Eindhovense PvdA- lijsttrekker Mary Fiers een honderdtal belang­stellenden in jongerencentrum Dy­namo toespraken, waren Albayrak en Ter Horst op bezoek geweest in Eindhovense wijken. Ter Horst in Genderdal, Albayrak in Vaartbroek en Blixembosch. Jongerenproble­matiek was bij beide bezoeken het thema. Daarbij gaat het in Gender­dal vooral om een groep lastige Ma­rokkaanse Nederlanders en in Blixembosch om overlast van au­tochtone jongeren, vooral uit ge­zinnen met tweeverdieners.

Maar in Vaartbroek werd Nebahat Albayrak geconfronteerd met een oplossing in plaats van een pro­bleem. Daar geeft de Eindhovense Elke van Rossem (allochtone) mei­den lessen thaiboksen. Omdat dit goed is voor hun discipline en zelf­vertrouwen. Albayrak was zo on­der de indruk van het initiatief dat ze de meiden had meegenomen naar Dynamo. „ Omdat het eigen­lijk bizar is dat er zo weinig aan­dacht is voor meiden. Het zijn al­tijd de aandachtvragende, overlast­gevende jongens waar het over gaat”, zei ze. Ook minister Plasterk was onder de indruk van de meidengroep. Tijdens zijn campa­nepeptalk zei hij nadrukkelijk dat het een initiatief is om de hoed voor af te nemen.

Corrie de Leeuw