29 mei 2013

Peter van Dongen Kandidaat Gewestelijk Voorzitter

19 maart 2007
altOp zaterdag 18 april kiezen de afdelingen van het gewest Noord-Brabant een nieuwe gewestelijk voorzitter. Ik heb mij voor die functie kandidaat gesteld, en vertel u graag waarom. Onlangs zijn de verkiezingen geweest van de provinciale staten. Overal in Nederland zijn de PvdA fracties kleiner geworden. Binnen dit algemene resultaat is de uitslag in Noord Brabant uniek. De PvdA fractie in Brabant is de kleinste fractie van alle provinciale PvdA fracties geworden en in Noord Brabant is de SP fractie groter geworden dan de PvdA fractie. Alleen in de provincie Limburg is dit ook het geval… het verschil tussen de PvdA en de SP is daar echter veel kleiner. Ik ben van mening dat er een grote rol voor het gewest is weggelegd om deze trend een halt toe te roepen. De komende 4 jaar zullen we er samen alles aan moeten doen om de kiezer weer aan ons te binden. De laatste jaren is een veelgehoorde opmerking “het gewest leeft niet”, bij de leden niet, bij afdelingen niet, bij bestuurders niet en ook niet bij de kiezer. En dat terwijl het gewest een hele nuttige taak kan vervullen. Het gewest kan afdelingen actief ondersteunen, scouting verrichten, netwerken helpen opbouwen, faciliterend zijn aan de afdelingen… er is zoveel te doen… Er is de afgelopen jaren hard en met succes gewerkt aan de binding tussen gewestelijk bestuur en fractie, maar nu is  daadwerkelijke actie binnen het gewest nodig. Actie in de vorm van activiteiten en ondersteuning. Een actieve houding naar de afdelingen en haar leden. Het gewest en de vertegenwoordigers in de staten moeten weer zichtbaar worden in alle afdelingen en alle afdelingen weer in het gewest. Samen maken we op deze manier onze provincie weer zichtbaar binnen de partij en staan we daadwerkelijk “Samen Sterk”. Meer leden, meer kiezers en een grotere invloed voor de PvdA in de provincie is het doel. Een actief gewest met daarin veel leden die elkaar kennen, afdelingen die samen activiteiten ondernemen en een actief scoutingbeleid zijn de middelen die ik voor ogen heb om de afdelingen van Noord Brabant krachtig te maken en een grotere invloed te geven binnen de partij. Samen met de overige bestuursleden van het gewest kunnen we “Investeren in mensen” inhoud geven binnen Noord Brabant en ik hoop daarbij op veel steun te mogen rekenen.

Nog even iets over mij als persoon.
Sinds een aantal jaren ben ik politiek actief als kern-bestuurslid in de afdeling Eindhoven en in verschillende landelijke taakgroepen. Ik ben lid van de Vereniging-adviesraad van de PvdA, lid van de werkgroep Rood-in-bedrijf en congresafgevaardigde. Met mijn 36 jaar denk ik een frisse, jonge wind door het gewest te kunnen laten waaien.
Met vriendelijke partij groet,

Peter van Dongen
Kandidaat Gewestelijk Voorzitter

Johannes van der Waalsweg 37
5612 JA Eindhoven
mobiel: 06 2504 0915
tel: 040 213 7227
fax: 040 213 7225