28 mei 2010

Persbericht Campagne 29 mei en 5 juni

Op zaterdag 29 mei en 5 juni 2010 kleurt de Partij van de Arbeid de buurten rood in verband met de Tweede  Kamerverkiezingen van 9 juni aanstaande. Vrijwilligers van de afdeling Eindhoven gaan op 29 mei in Woensel-West langs de deuren en gaan met kiezers in gesprek over wat belangrijk is voor de toekomst van Nederland. Datzelfde doen zij op 5 juni op het 18 septemberplein. Hiermee laten ze zien dat voor de PvdA iedereen meetelt. De PvdA staat voor een politiek die problemen benoemt om ze op te lossen en die verschillen aan de orde stelt om ze te overbruggen.

Jacqueline Cramer, voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer komt op 29 mei meehelpen. Martijn van Dam zal proberen om op 5 juni ter ondersteuning van de campagne weer in Eindhoven te zijn.

Niet alleen in de gemeente Eindhoven gaat de PvdA de straat op. In vele gemeenten gaan kandidaten voor de PvdA de deuren langs. Een volledige lijst is te vinden op www.pvda.nl/agenda.

Wilt u meehelpen met de campagne of meer informatie stuur dan een mail naar: Ward@pvda-eindhoven.nl