27 november 2010

Peptalk bij aftrap moedercomités

Het Marokkaanse gezelschap greep de bijeenkomst aan om stil te staan bij die zo verfoeide negatieve beeldvorming in de media. Hoe dat tij toch in hemelsnaam te keren? „Begin er niet aan. Het is zinloos en onhaalbaar”, vond GroenLinks-gemeenteraadslid Mohamed Bouassria, wijzend op het veronderstelde media-adagium ‘goed­nieuws-is-geen-nieuws’. „We zullen onze positie zelf moeten versterken en dan maar hopen dat de media dat oppikken.” Raadslid Hafid Bouteibi (PvdA) vond dat de Marokkaanse gemeenschap zich wat assertiever moet opstellen om ook de positieve zaken voor het voetlicht te brengen. De middag eindigde met een peptalk. „Hand in hand zullen we onze doelen bereiken. De wil is er. Laten we onze verantwoordelijkheid nemen.”

San van Suchtelen