18 januari 2010

Pas eind 2010 meer helderheid over stadion

Voordat de gemeente een besluit neemt over de locatie, verlangt ze van de eerstedivisieclub een gede­gen plan dat de bouw van een eventueel nieuw stadion finan­cieel rechtvaardigt. De club moet eerst de ambitie voor de lange ter­mijn formuleren. Als dat bijvoor­beeld een plaats in de bovenste helft van de ranglijst van de eerste divisie is, hoort daar een plan bij met een hogere begroting. De club draait nu op een minimale begro­ting van 1,3 miljoen euro. Die moet dan met bijna een miljoen omhoog.

De club moet daarvoor met ‘ part­ners’ afspraken gaan maken. Dat kunnen volgens Van Merrienboer bedrijven en winkels zijn, maar ook denkbaar is een stadion met ‘maatschappelijke’ functies zoals onderwijs, een gezondheidscen­trum of kinderopvang, aldus de wethouder. Volgens FC Eindhoven-directeur Edwin Huybers is de clubleiding al volop bezig met het ontwikkelen van zo’n plan. „We hadden al een langetermijnstrategie op papier, maar leggen de horizon nu nog verder weg. We hebben niet stilge­zeten en de komende weken gaan we snel nog meer stappen ma­ken.”

Voor het ontwikkelen van een sta­dion haalt de club ook externe des­kundigheid in huis. „Die expertise heb je nodig. Het gaat om financie­ring, participatie, exploitatie. Je on­derzoekt alle mogelijkheden en constructies. Als club wil je een stadion dat aan je normen en wen­sen voldoet, en tegelijkertijd wil je de risico’s beheersen.”

Dat de gemeenteraad een exploita­tietoets zal eisen voordat besloten wordt tot de bouw van een sta­dion, vindt FC Eindhoven ‘logisch en begrijpelijk’. ,,Dat is de verant­woordelijkheid van de gemeente­raad. Hoe duidelijker wij zijn, hoe beter we met de gemeente kun­nen samenwerken.” Volgens Guus Hulshof, hoofd sportzaken van de gemeente, zijn voor de stadionlocatie wel enkele opties denkbaar. Die plekken lig­gen ten zuiden van de spoorlijn.

John Graat
Frank van den Heuvel