12 oktober 2010

Oproep wethouder: kom met ideeën voor bezuinigingen

Bron: Eindhovens Dagblad, dinsdag 12 oktober 2010
  • Net als het rijk, de provincie en andere gemeenten ontkomt ook Eindhoven niet aan forse bezuinigingen. Pijnlijke keuzes zijn onvermijdelijk. Wethouder Staf Depla van financiën heeft daarbij de ongebruikelijk stap gezet om te rade te gaan bij de burgers. Hier volgt zijn oproep aan de Eindhovenaren.

Beste Eindhovenaren,
De gevolgen van de crisis laten zich hard voelen. Ook de gemeente Eindhoven moet bezuinigen; maar liefst 55 miljoen euro. Structureel! Dat is een enorm bedrag. De gemeentelijke organisatie gaat voorop en bezuinigt in eigen huis minimaal 12,5 miljoen. Maar daarmee zijn we er nog lang niet.

We moeten echt stevige keuzes maken. Dat het pijn gaat doen kunnen we niet voorkomen. Maar met uw inzichten en creativiteit kunnen we er wel voor zorgen dat we de juiste keuzes maken.

Daarom doe ik als wethouder financiën, mede namens de burgemeester en de andere wethouders, een dringend beroep op u om met ons mee te denken. U kent Eindhoven als geen ander. U weet wat er leeft en wat anders zou moeten of kunnen.

Wij zoeken naar goede ideeën: hoe kunnen we dingen slimmer doen, wat kan een tandje minder, wat kunnen we echt schrappen en wat kan de gemeente beter aan anderen over laten?

Ideeën die bijdragen aan de bezuinigingen kunt u kwijt op: www.eindhoven.nl/bezuinigen. Hierop kunt u ook lezen wat het college in 2011 wil behouden of versterken. U kunt ook telefonisch reageren via 14 040.

De actie loopt tot en met 31 oktober. We laten alle indieners weten, wat er met hun idee gebeurt (voor zover die niet anoniem zijn). Alle bruikba­re ideeën worden opgenomen in een voorstel dat begin december aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Die zal in juli 2011 uiteindelijk de definitieve keuzes maken.
Hartelijke groet en alvast bedankt!

Staf Depla
wethouder financiën