20 december 2004

Oproep Eindhovense fractievoorzitters

Eindhovenaren,

De afgelopen tijd werd Nederland opgeschrikt door extreme uitingen van racisme en haat, zelfs leidend tot moord en brandstichting. Dat willen we niet in Nederland en ook niet in Eindhoven. Ons land is altijd een land van tolerantie geweest voor elke bevolkingsgroep, ongeacht huidskleur, sekse, godsdienst, overtuiging en achtergrond. Wij willen dat ook Eindhoven een stad van tolerantie blijft. Dat gaat ons in Eindhoven allemaal aan.

In de jaarlijkse fakkeltocht op 24 december, aan de vooravond van Kerstmis, geven veel Eindhovenaren uiting aan hun onderlinge verbondenheid. Daarom roepen wij u allemaal op: sluit u aan bij deze fakkeltocht en toon uw betrokkenheid bij een wereld van vrede en verdraagzaamheid.

De fractievoorzitters van de gemeenteraad van Eindhoven,
Jan van den Biggelaar, Fred Dijsselbloem, Bernard Gerard, Els Joosten, Ren