14 november 2010

Oppositie niet ‘te lief’, maar constructief

Zij hebben meer aan een gemeenteraad die op een constructieve wijze probeert de kansen en problemen waarvoor onze stad zich geplaatst ziet, van breed gedragen oplossingen te voorzien. Aan een gemeenteraad die zoveel mogelijk in gezamenlijkheid verantwoordelijkheid wil nemen voor moeilijke besluiten, omdat die besluiten daar beter van worden.

Debat is daarvoor het middel en geen doel op zich. Als het debat goed gevoerd wordt, dus zonder vooringenomenheid en met respect voor elkaars argumenten en posities, kan het leiden tot consensus. De conclusie van het raadsdebat had dus ook kunnen zijn dat er goed gedebatteerd is, in de ware betekenis van het woord.

Zonder grootspraak, zonder haantjesgedrag en zonder moddergooierij. "Oppositie is constructief" had het ED kunnen koppen. Natuurlijk zijn er mensen die liever een stevig vuurwerk bekijken. Samenwerken in moeilijke tijden is echter zoveel beter voor de stad.

Mieke Verhees, fractievoorzitter PvdA
Mary Fiers, wethouder PvdA