16 februari 2011

Ook steun voor langer werklozen

Gemeenten beschikken sinds enige tijd over een zogenoemd participatiebudget, met daarin geld dat bestemd is voor reintegratie, inburgering en educatie. Het jaarlijkse budget is zo’n 25 miljoen euro, maar de crisis dwingt de gemeente nu toch keuzes te maken, aldus het college. „Het budget was de afgelopen jaren een constante factor en op een gegeven moment kon het niet op, maar die tijd is echt voorbij”, benadrukte wethouder Henk Brink (VVD) gisteravond bij de behandeling van het voorstel in de gemeenteraad. In dat voorstel wilde het college het grootste deel van het budget besteden aan cliënten die binnen een jaar aan werk zouden kunnen komen. Daarnaast wil het college een vaste verdeling van het budget over de verschillende doelgroepen. Zo is bijvoorbeeld 20 procent van het budget bestemd voor korte reintegratieprojecten en 50 procent van het budget voor intensievere reintegratie trajecten.
Een aantal raadsfracties wilde het voorstel aanvankelijk op punten aanpassen. Zo stelde PvdA-raadslid Yasin Torunoglu dat door efficiënter te werken en goedkoper trajecten in te kopen, met hetzelfde geld meer mensen geholpen zouden kunnen worden. „De praktijk van de afgelopen jaren toont aan dat dat kan”, aldus Torunoglu.

Uiteindelijk werden de meeste moties en amendementen niet ingediend na toezeggingen door zowel wethouder Brink als zijn collega wethouder Lenie Scholten (GroenLinks).

Ad de Koning