24 februari 2005

Onduidelijkheid troef rond uitzettingen

Deze vragen zijn:

 1. Was u op de hoogte van het onderzoek dat heeft geleid tot dit besluit?
 2. Was u op de hoogte van de achtergronden waarop de AIVD haar onderzoek heeft gebaseerd. ?
 3. Kunt u ons een indicatie geven van de aanhang van deze Imams?
 4. Kunt u ons een indicatie geven van de invloed van deze drie Imams op de jongere bezoekers? Aan welke aantallen moeten wij dan denken?
 5. Hebben deze Imams jongeren trachten te rekruteren; of zijn er daadwerkelijk jongeren gerekruteerd?
 6. Zo ja hoeveel?
 7. Is het aannemelijk dat in Eindhoven op grond van deze rekrutering terroristische cellen zijn?
 8. Zo ja zijn deze bij u of bij u en de AIVD bekend?
 9. Is in het bestuurlijk contact dat u had met Islamitische groeperingen in de stad ter sprake gekomen of gebracht dat de Al Fourkaan- Moskee verdacht werd van aanzet tot radicalisme?
 10. In het persbericht lezen wij dat hun preken bijdragen tot radicalisering; kunt u ons informeren over de inhoud van deze preken?
 11. Is het bekend hoe in andere moskee