19 januari 2011

‘Onderzoek voldoet niet’

Het college besloot vorig jaar een onderzoek in te stellen nadat voor­malig bestuurslid Marius Elders van de biljartclub van de Eindhovense afdeling van PVGE melding had gemaakt van mogelijk gesjoemel met de subsidie. Bestuurders en leden van de biljartclub ruzieden met het bestuur van de PVGE over een bijdrage in de huurkosten van het ‘biljartpand’ aan de Bomansplaats en de Hurksestraat. De biljarters wilden geen huur betalen, omdat ze vinden dat PVGE geen huisvestingskosten maakt. Die worden door Philips betaald. Het PVGE-bestuur stelt daarentegen dat het wel degelijk huisvestingskosten heeft, omdat daarvoor een bedrag wordt afgedragen aan de hoofdvereniging van de PVGE. Naar aanleiding van de melding van Elders en de daaropvolgende vragen van Leefbaar Eindhoven be­sloot de gemeente accountantsbureau PriceWaterhouseCoopers (PwC) een onderzoek te laten instellen. Dat onderzoek is in november afgerond.

Volgens het accountantsbureau biedt het resultaat geen aanleiding tot verder onderzoek. Leefbaar-commissielid Eddy de Beaumont plaatst echter vraagtekens bij het onderzoek. „Wij hadden gevraagd om een onderzoek naar de rechtmatigheid in relatie tot de gemaakte kosten, terwijl nu onderzoek is gedaan naar de júistheid van de voor subsidie ingediende begrotingen. Dat is in dit geval een heel verschil”, stelt De Beaumont. Het commissielid vindt ook dat de betreffende afdeling van de gemeente PwC al bij voorbaat heeft meegegeven wat de uitkomst van het onderzoek moet zijn. „Dat kan natuurlijk niet.”

De Beaumont vraagt zich af of het college op de hoogte is geweest van de precieze gang van zaken met betrekking tot het onderzoek. „Want ik vind het vreemd dat de gemeentelijke afdeling waar het om draait, kennelijk zélf opdracht geeft voor zo’n onderzoek. Ik ga er niet vanuit dat de gemeente Eindhoven iets in de doofpot wil stoppen, maar het lijkt er wel op dat men geen grip op de zaak heeft.”

Ad de Koning