8 oktober 2009

Onderzoek segregatie bevestigt: situatie is verslechterd

En dit alles, ondanks het gegeven dat er veel extra (gemeentelijke) financi