23 november 2008

Onderzoek PVDA: naar openingstijden Stadskantoor

Het onderzoek bevestigt wat wij veronderstelden:

2/3 is niet tevreden over de huidige openingstijden. 2 /3 van de geënquêteerden geeft aan dat het huidige voorstel niet toereikend is. Op zichzelf zijn deze uitkomsten niet verrassend, omdat 90% van de maandagavond-bezoekers rechtstreeks vanuit het werk naar het Stadskantoor komen. Velen geven aan dat de maandagavond het enige moment is dat zij – zonder een vrije dag te moeten opnemen – het kantoor kunnen bezoeken. Wat wel een opvallend resultaat was, is dat de meeste mensen het uurtje extra (van 16.00 naar 17.00 niet van meerwaarde zien. Het overgrote deel vond dat niet zinvol. De PvdA zal dan ook maandag in de commissie voorstellen om het Stadskantoor een extra avond of de zaterdagochtend te openen. Indien nodig tegen inlevering van een ander dagdeel.