22 oktober 2010

Nog veel vragen over inhuur derden

De hoge uitgaven voor inhuur van derden is de gemeenteraad al langer een doorn in het oog. „En daarom gaan we nu ook aanvullende vragen stellen, want we willen weten hoe het precies zit.”

Dat deze krant deze zomer een beroep deed op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft de politiek volgens Rennenberg ‘in elk geval wel wakker geschud’. „Ik ga er in elk geval wel van uit dat we vanaf nu actiever geïnformeerd worden.”

Desondanks sluit Rennenberg een voorstel tot een raadsenquête nog steeds niet uit. „Als de antwoorden niet voldoen, gaan we daar een meerderheid voor proberen te vinden.” Rennenberg heeft binnenkort in elk geval een gesprek met wethouder Depla (PvdA, financiën) over het onderwerp.

In haar antwoorden op de vragen van het Ouderen Appèl geeft het college van B en W aan nu nog geen prognose voor de kosten van de rest van dit jaar te kunnen geven. Eind oktober verwacht het college van B en W dat wel te kunnen, als de zogenoemde tweede Tussentijdse Rapportage beschikbaar is. Op de vraag van het Ouderen Appèl waarom het college deze krant naar aanleiding van het Wob-verzoek wél nadere specificaties gaf over de inhuur van derden, antwoordt het college dat in het Wob-verzoek niet naar persoonsnamen werd gevraagd. Bovendien constateert het college ‘een vraagstelling tussen het Wob-verzoek en uw vorige raadsvragen over dit onderwerp’. B en W geven in elk geval toe dat het sowieso beter was geweest om de raad in dit geval ‘actief te informeren’.

Ad de Koning