11 januari 2009

Nieuwjaarstoespraak fractievoorzitter Gaby van den Biggelaar

20080421.jpgTijdens een drukke en gezellige nieuwjaarsbijeenkomst, afgelopen zaterdag in Boerderij Het Wasven, spraken afdelingsvoorzitter Frank Cools en fractievoorzitter Gaby van den Biggelaar de aanwezigen (naast veel leden ook vertegenwoordigers van andere politieke partijen) toe. Frank Cools benadrukte het belang van het komende jaar, waarin de voorbereidingen moeten worden getroffen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2010. Gaby van den Biggelaar haakte aan bij de politieke actualiteit. Naast Rob van Gijzel heeft de PvdA nog een burgemeester in Eindhoven: op hun nieuwjaarsbijeenkomst kreeg PvdA-wethouder Mary Fiers van de buurtvereniging de titel ere-burgemeester Oud Woensel. Voor Gaby was vooral de motivering van belang: “Fiers is de exponent van een nieuwe cultuur waarin politici dichter bij de burger is gekomen”, aldus de voorzitter van de vereniging. Hij roemde haar manier van samenwerken, haar vrolijkheid en de vrije manier waarop ze met mensen omgaat: “geen last van protocollen”. Nadat Gaby de complimenten, die zij van topondernemers had ontvangen voor de manier waarop wethouder Erik van Merriënboer omgaat met economische partners en hun belangen aan Erik had doorgegeven, trok zij daaruit de conclusie dat wij er met onze wethouders blijkbaar in slagen om een van onze PvdA-ambities duidelijk én waar te maken, nl. een andere bestuurscultuur, met wederzijds partnerschap, van wederzijds respect én vertrouwen. Gaby vervolgde haar toespraak met te benadrukken dat collegeleden en raadsfractie het afgelopen jaar belangrijke inhoudelijke resultaten behaalden en realisatie van de ambities uit het coalitieakkoord dichterbij kwam. En, aanhakend bij een andere politieke actualiteit: “uitvoering van het coalitieakkoord is en blijft voor de fractie de belangrijkste prioriteit. Daarop zullen wij alle wethouders blijven aanspreken en aansturen”. Tenslotte riep Gaby het college en andere fracties op om er gezamenlijk, over de grenzen van oppositie en coalitie, voor te zorgen dat de gevolgen van de economische crisis voor onze stad en regio en voor onze inwoners zo beperkt mogelijk zullen blijven. “We willen onze waarden van sociale rechtvaardigheid en solidariteit ook, of juist met name, in moeilijke tijden overeind houden. Ons motto blijft een sterke en sociale stad”.