23 februari 2006

Nieuwe liberale huurmarkt rampzalig voor Eindhoven

Vooral gezinnen getroffen

Als je in een huurwoning woont die meer dan € 175.000 waard is, stijgen de huren zelfs meer dan 10% boven de inflatie. En als het aan Minister Dekker ligt worden de huren van deze duurdere woningen vanaf 2008 of 2010 helemaal geliberaliseerd. In de praktijk betekent dit in een gespannen woningmarkt als in Eindhoven en omgeving: hogere huren. Vooral gezinnen worden getroffen. Grotere woningen hebben immers een hogere WOZ-waarde. Je zult maar in zo’n woning wonen. Je huur gaat omhoog, de Minister schrijft dat je vier jaar de tijd hebt om of te wennen aan de hogere huur of te verhuizen, maar je kunt geen kant op. Een koopwoning is onbetaalbaar en voor goedkopere huurwoningen bestaan lange wachtlijsten.

Grotere verschillen

De plannen van Dekker maken het verschil tussen kansrijke en kansarme buurten groter. De duurdere huurwoningen in de kansrijke buurten worden nóg duurder en daardoor onbereikbaar voor mensen die nu wél in deze buurten terechtkunnen. In onze regio gaat het dan vooral om huurwoningen in de populaire (nieuwbouw)wijken en wijken in de randgemeenten. Deze delen van de stad en de regio gaan op slot voor de mensen die aangewezen zijn op een goedkope woning, zoals bijvoorbeeld starters. Over een aantal jaar kun je aan de hand van iemands postcode zien of hij rijk of arm is.

Regionale afspraken kansloos

Ook de zogenaamde BOR-afspraken tussen Eindhoven en de omliggende gemeenten, bedoeld om de scheefheid in goedkope en dure woningen tussen Eindhoven enerzijds en de randgemeenten anderzijds terug te dringen, kunnen door dit beleid niet gerealiseerd worden. Jongeren die opgegroeid zijn in een van de gemeenten rond Eindhoven worden gedwongen hun gemeente te verlaten als ze zelfstandig of samen willen gaan wonen. Nieuwbouwwoningen hebben al snel een hogere WOZ-waarde dan 175.000 euro. Als de plannen van de Minister doorgaan worden de aanvangshuren van deze woningen al vanaf 1 juli dit jaar een stuk hoger. Dat is ronduit desastreus voor de regio.

Ook in de stedelijke vernieuwingsgebieden in Eindhoven zullen ongewenste effecten ontstaan als het gaat om de terugkeer van mensen met een lager inkomen in hun vernieuwde wijk.
Nieuwe tweedeling Iedereen is het er over eens dat het voor de toekomst van Nederland en het slagen van de integratie noodzakelijk is dat we gemengde wijken hebben. Dit kabinet stimuleert echter verdere scheiding tussen kansrijke en kansarmere buurten. Deze ontwikkeling staat haaks op hetgeen de PvdA wil. We staan voor een ongedeelde stad. Een stad waarin mensen niet op grond van hun inkomen van elkaar zijn gescheiden. Nu de effecten van het beleid van Dekker steeds duidelijker worden, is er des te meer reden om goede afspraken met de woningbouwcorporaties te maken, zodat woningen in Eindhoven betaalbaar blijven. Om ervoor te zorgen dat wijken als Woenselse Watermolen, Schuttersbosch en ‘t Hofke ook toegankelijk blijven voor mensen die het iets minder breed hebben.

Zware taak corporaties

De Minister maakt het corporaties in Eindhoven bijna onmogelijk om deze afspraken te maken. Ze vindt het verhuren van woningen met een WOZ-waarde van meer dan 175.000 euro geen publieke taak van corporaties. Als ze dat toch doen moeten ze daar marktprijzen voor vragen.
We gaan er vanuit dat de Eindhovense corporaties het met ons eens zijn. En dat we dus goede afspraken kunnen maken. Afspraken waarmee we laten zien dat het in Nederland zoveel beter kan: leefbare buurten en voldoende betaalbare huur- en koopwoningen in de stad en omliggende gemeenten.

Ook landelijk in actie

In Den Haag moeten we er voor zorgen dat ze afscheid neemt van haar onzalige idee om corporaties in betere buurten te verbieden betaalbare huren te vragen. In het belang van de Eindhovense buurten en hun bewoners.

Staf Depla, Tweede kamerlid PvdA
Mary Fiers, Raadslid PvdA Eindhoven